Λίστα Δρόμων Γραμματικού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες