Λίστα Δρόμων Ηρακλείου Κρήτης, Χάρτες και φωτογραφίες