Λίστα Δρόμων Ιλίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες