Λίστα Δρόμων Ηλιούπολης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες