Λίστα Δρόμων Ηράκλειας Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες