Λίστα Δρόμων Ηρακλείου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες