Λίστα Δρόμων Ιτέας Φωκίδας, Χάρτες και φωτογραφίες