Λίστα Δρόμων Κακιάς Θάλασσας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες