Λίστα Δρόμων Καλάμου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες