Λίστα Δρόμων Καλαμπάκι-Δράμας, Χάρτες και φωτογραφίες