Λίστα Δρόμων Καλυβίων Θορικού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες