Λίστα Δρόμων Καλλιθέας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες