Λίστα Δρόμων Καλλονής Λέσβου, Χάρτες και φωτογραφίες