Λίστα Δρόμων Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες