Λίστα Δρόμων Καλοπήγαδου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες