Λίστα Δρόμων Καμένων Βούρλων, Χάρτες και φωτογραφίες