Λίστα Δρόμων Καπανδριτίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες