Λίστα Δρόμων Καρδιτσομαγούλας, Χάρτες και φωτογραφίες