Λίστα Δρόμων Καρέλλα Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες