Λίστα Δρόμων Καρίτσας Πιερίας, Χάρτες και φωτογραφίες