Λίστα Δρόμων Κάτω Αραχοβίτικων, Χάρτες και φωτογραφίες