Λίστα Δρόμων Κάτω Τιθορέας, Χάρτες και φωτογραφίες