Λίστα Δρόμων Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας, Χάρτες και φωτογραφίες