Λίστα Δρόμων Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας, Χάρτες και φωτογραφίες