Λίστα Δρόμων Κατσικά Ιωαννίνων, Χάρτες και φωτογραφίες