Λίστα Δρόμων Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας, Χάρτες και φωτογραφίες