Λίστα Δρόμων Κηφισιάς Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες