Λίστα Δρόμων Κοίμησης Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες