Λίστα Δρόμων Κινέτας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες