Λίστα Δρόμων Κυψέλης Αίγινας, Χάρτες και φωτογραφίες