Λίστα Δρόμων Κίρρας Φωκίδας, Χάρτες και φωτογραφίες