Λίστα Δρόμων Κισσάμου ή Καστέλι Κισσάμου, Χάρτες και φωτογραφίες