Λίστα Δρόμων Κιτσίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες