Λίστα Δρόμων Κορυδαλλού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες