Λίστα Δρόμων Κορωπίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες