Λίστα Δρόμων Κουλούρας - Αχαΐα, Χάρτες και φωτογραφίες