Λίστα Δρόμων Κουβαρά Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες