Λίστα Δρόμων Κρανιάς Ελασσόνας, Χάρτες και φωτογραφίες