Λίστα Δρόμων Κρεμαστής Ρόδου, Χάρτες και φωτογραφίες