Λίστα Δρόμων Κρόκου Κοζάνης, Χάρτες και φωτογραφίες