Λίστα Δρόμων Κρύας Βρύσης Πέλλας, Χάρτες και φωτογραφίες