Λίστα Δρόμων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, Χάρτες και φωτογραφίες