Λίστα Δρόμων Λακκί Λέρου, Δωδεκανήσου, Χάρτες και φωτογραφίες