Λίστα Δρόμων Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες