Λίστα Δρόμων Λαυρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες