Λίστα Δρόμων Λεγρενών Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες