Λίστα Δρόμων Λιμένα Χερσονήσου, Χάρτες και φωτογραφίες