Λίστα Δρόμων Λίμνης Ευβοίας, Χάρτες και φωτογραφίες