Λίστα Δρόμων Λυκόβρυσης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες