Λίστα Δρόμων Μεγάλων Καλυβίων, Χάρτες και φωτογραφίες